Webová mapová aplikácia - Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny) [platnosť údajov k mesiacu jún 2010]
ESRI_AGS_NET_WEBADF 9.3.1.3500
© 2009 - 2019 pre MŽP SR vytvára CEI SAŽP
Mapový podklad: Vektorová mapa SR 1: 200 000 © Topografický ústav Banská Bystrica
M 1 : NaN ; Softvérové súradnice:
; S-JTSK súradnice:
Výsledky   
Expand
Mapový obsah
Collapse
 
Click to expand or collapseMapa environmentálnych záťaží
Click to expand or collapseVzťah environmentálnych záťaží k vode
Click to expand or collapseVzťah environmentálnych záťaží k pôde, pôdne typy
Click to expand or collapseVzťah environmentálnych záťaží k pôde, triedy kvality pôdy a inaktivácia polutantov
Click to expand or collapseVzťah environmentálnych záťaží k chráneným územiam
Click to expand or collapseVzťah environmentálnych záťaží k funkčnému využitiu územia
Click to expand or collapseMapa kvality životného prostredia
Click to expand or collapseEnvironmentálne záťaže z hľadiska priorít riešenia
Click to expand or collapsePodkladová mapa
Collapse