User autentification :
Notification about environmental damage (ED)
/ immediate threat of ED

E-mail
Passw
Submiting of notification about environmental damage
(The Act 359/2007 On the prevention and remedying of environmental damage and on amending of certain acts)
 
 
 
 
 Overview of notifications: 
          Status:
P-(notification admited)
C-(notification admited) / notification irrelevant
A-(notification admited) / notification relevant
B-(notification in process) / Assesment of ED, immediate threat of ED
0-(notification end-up) / Unconfirmed ED, immediate threat of ED
X-(notification end-up) / Confirmed ED, immediate threat of ED
Type of notification:

  Origination day
  Detection day
 
  Dossier number
 
 
IDONotification titleCountry a.c.VillageLocalityEvent descriptionOrigination dateAdmission dateStatus
494Prevrátenie kamiónaSK503746-Dolné Salibycesta II.triedy č.56...V k. ú. Dolné Saliby...12.03.2014 27.03.2014 X
499ČOV ZelenečSK507776-Zeleneč, 507296-Majcichov, 503789-Hoste Pri vykonávaní údržb...03.04.2014 07.04.2014 X
502Prevádzka Vodného di...SK502987-Želiezovce v dôsledku prevádzky...01.06.2017 14.08.2017 P
503Skládka, Vlčie Hory,...SK507032-HlohovecVlčie HoryKontaminácia vody a ...09.11.2018 09.11.2018 P
504Úhyn rýb, lastúrniko...SK501310-Patince ,555827-Virt ,501239-Marcelová ,501...Patinský kanál (Žita...splachom pesticídov ...16.06.2019 20.06.2019 P
505Úhyn rýb - Hron (MV...SK508900-Polomka ,508462-BeňušHron - MVE Polomka Únik sedimentačných ...27.07.2019 16.08.2019 P
506Hromadný úhyn rýb – ...SK503011-Nové ZámkyKomočský mostZaznamenaných 1006 k...27.07.2019 16.08.2019 P
Notification title (event, place)
 
Habitat:
Country
 
Region
District
Village
      Kadastre ->
       Localities ->
WGS84-North (GPS)
WGS84-East (GPS)
   
Event description, causes, effects:
Area/Length/Count
Unit of range
   
   
Assumed cause:

Assumed effects on:

Asummed originator (operator)
Unknown originatorNew Originator1. Originator from registry2. Originator from registry3. Originator from registry
Address (domicile):
Legal representative:
Contact:
Notification is addressed to (bureau)::
Address (domicile):
 
Town of submit (Place of work)
 
Day of submition  
Notification is submited by (person, institution):
  Category
Address (domicile):
Name and surname:
Position
Contact:
Telefon
FAX
E-mail
Person, who elaborated notification:
  Position